Filtrace vzduchu

Kvalitu prostředí vně Vašeho domu neovlivníte, ale kvalitu prostředí uvnitř Vašeho domu jste si již schopni zajistit.

Velká část současné bytové výstavby se nachází v lokalitách se zvýšeným znečištěním ať už z dopravy, průmyslu, nebo od neukázněných sousedů, topících nevhodnými palivy.

Systém větrání Brink je schopen tuto situaci řešit a výrazně zlepšit prostředí. Vzduch nasávaný do větrací jednotky prochází skrz prachový filtr. Firma Brink nabízí několik úrovní filtrace.

Neustálá filtrace vzduchu


Jednotky Renovent jsou vybaveny dvěma prachovými filtry, které jsou snadno přístupné a vyměnitelné. Tyto filtry dokáží odstranit až 85% prachu ze vzduchu. K dispozici jsou i vysoce účinné filtry F7 vhodné pro místa s velkým znečištěním, nebo citlivé osoby jako jsou alergici a astmatici. Dále je možné systém větrání vybavit vysoce účinným elektrostatickým filtrem odstraňujícím ty nejmenší částice z přiváděného vzduchu, či filtrem s aktivním uhlím pro omezení pronikání zápachů.

Srovnání filtrů

Prachová zátěž G4 F7
Prach (PM10) vynikající vynikající
Jemný prach (PM 2,5) vynikající
Pyl dobré vynikající
Spóry dobré vynikající
Vlasy vynikající vynikající
Písek vynikající vynikající
Textilní vlákna dobré vynikající
Cementový prach dobré vynikající

Kapacita filtrů (% odfiltrované prachové částice)

Prachová částice (μm) G4 F7
<10 70-85 >99
<5 35-70 >99
<3 15-35 >98
<1 5-15 60-75
<0,5 0-5 45-60
<0,2 25-35
<0,1 5-15

Další informace na stránce dodavatele