Fotovoltaika

solarni_systemy_2

Sluneční záření dopadající na zemský povrch je pro lidstvo nevyčerpatelným zdrojem energie. Do nedávna byla využívána pouze jeho energie kumulovaná v infračerveném spektru prostřednictvím solárních kolektorů k ohřevu teplé vody, případně vytápění.

Technický pokrok umožnil využívání slunečního záření k přímé přeměně na elektrickou energii na principu tzv. fotovoltaického článku. Jedná se technicky o diodu, v jejíž krystalické mřížce dochází k přeměně dopadajících fotonů slunečního záření na elektrony. Pospojováním většího množství těchto článků, vznikne fotovoltaický panel o výkonu cca 100 až 173 Wp/m2. Wp znamená špičkový výkon při ideálních světelných podmínkách (světlo o intenzitě 1000W/m2 dopadá kolmo na panel při teplotě 25°C). Průměrně lze takto získat z instalovaného výkonu 1 kWp cca 900 kWh elektrické energie ročně.

Výkon samozřejmě záleží na síle slunečního svitu. Fotovoltaické panely sice zatím nepřipojíte do energetické sítě, ale nic vám nebrání v tom, abyste se stali samozásobiteli elektrickou energií a používali ji například na ohřev vody nebo ve spojení s akumulátory na svícení.

Montujeme obojí.